Betingelser

Det med småt?

  • Der er som standard 6 måneders backup af alle udarbejdede værker.
  • Såfremt der ønskes billeder/video af andre mennesker, skal virksomheden stille disse til rådighed og sørge for samtykke hertil (medmindre andet aftalt).
  • Alle droneoperationer udføres underlagt gældende Europæisk- & dansk lovgivning – vi er certificeret droneoperatør. Men forbeholder os retten til ikke at udføre operationer i strid med gældende lovgivning.

Hvor stort et område dækkes?

Primært opereres der i Nordjylland – dog med mulighed for hele Danmark. Ved estimering af pris medregnes eventuel befordring, hvorfor der ved længere kørsel naturligt kan forventes en merpris til at dække udgifter forbundet hertil.

Hvor lang er leveringstiden?

Oftest leveres værket samme dag eller dagen efter. Som standard loves der op til maksimalt fem dages levering. Ved større projekter kan der forventes en længere leveringstid alt afhængigt af omfanget heraf.

Såfremt der, af Presento ApS, skønnes længere leveringstid orienteres kunden straks.

Brugsret/ophavsret af værker

Ophavsretten af værkerne er tildelt fotografen og brugsretten kunden. Brugsretten giver ikke kunden hjemmel i lov til hverken at overdrage eller videresælge materialet til tredjepart, medmindre der laves en særaftale. Såfremt der ingen særaftale indgås fotografen og kunden imellem, vil brugsretten være omfattet af standardbetingelserne – dette indebærer ingen fortrydelsesret for ophavsmanden. Kundens brug af værket er ikke underlagt tidsbegrænsning og der tildeles retten til at bruge værket i det omfang, som er aftalt med ophavsmanden.

Med fotografens ophavsret (copyright) følger de fulde rettigheder til fotos, illustrationer, videoer, tekster og design. Derudover forbeholdes retten til at fremstille flere eksemplarer eller redigeringer i den leverede version. I situationer, hvor det skønnes nødvendigt, kræves kreditering af ophavsmanden og anvendelsen skal altid ske i overensstemmelse med god praksis.

Ophavsmanden forbeholder sig retten til at anvende de leverede værker til egen markedsføring på hjemmeside og sociale medier. Såfremt der indgår personer i værket, sker dette kun efter aftale med kunden. Samme gør sig gældende ved værker indeholdende virksomhedsfortrolige oplysninger – disse hverken offentliggøres, fremvises eller kommer til tredjeparters kundskab uden forudgående aftale med kunden. Yderligere forbeholder ophavsmanden sig retten til at fakturere et skønsmæssigt vederlag som godtgørelse for anvendelse/distribuering mv. af ophavsretlige værker i enhver given situation, som er i strid med fastsatte vilkår – her henvises til gældende lovgivning jf. Ophavsretsloven.