Privatlivspolitik

Databeskyttelsespolitik for Presento ApS

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling & brug af personoplysninger for Presento ApS.

Vores webstedsadresse er: https://presento.dk.

Presento ApS er dataansvarlig

Presento ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger er som følgende:

Presento ApS

 • Telefon (+45) 24 25 33 51
 • E-mail: simonmuller@outlook.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger der behandles:

 • Navn, telefonnummer & E-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere.

Dine personoplysninger stammer fra:

 • Direkte fra dig via E-mail, sms eller beskeder på sociale medier.
 • Forespørgsel på opgave via E-mail eller per telefon.
 • Fra en fælles kunde eller samarbejdspartner.
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige (eksempelvis sociale medier).

Dine personoplysninger bruges til følgende formål:

 • Kundens navn, telefonnummer & E-mailadresse opbevares, så kunden kan kontaktes.
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til at identificere opgavetype mv.

Retsgrundlaget for behandling af dine personplysninger:

Når der behandles personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a (det vil eksempelvis være tilfældet ved brug af navn & E-mail til registrering af interesse & formål med henvendelse hos en bruger af en hjemmeside).
 • Behandlingen er en nødvendighed for, at interessen, som vejer tungere end personens rettigheder & personlige interesser, kan forfølges efter artikel 6, stk. 1, litra f (eksempel herpå kan være ved brug af navn & E-mail i kundeforhold).
 • Behandlingen er nødvendig for, at der kan indgås en aftale såvel som kontakt med vedkommende.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (eksempelvis ved indberetninger til SKAT).
 • Behandler dine personoplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Fotografens interesser, som begrunder behandlingen er almindelig interesse i at markedsføre virksomheden.

Videregivelse af personoplysninger:

Presento ApS videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke hertil, eller hvis Presento ApS er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Opbevaring af dine oplysninger:

Presento ApS opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

I forbindelse med levering af Presento ApS’ produkter & tjenester opbevares dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er særlige grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. De oplysninger som Presento ApS skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder:

Når Presento ApS behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage:
  • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Presento ApS telefonisk eller per E-mail. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandler, som Presento ApS allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:
  • Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Presento ApS behandler om dig, & hvordan dine oplysninger behandles.
 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:
  • Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Presento ApS har urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til at få slettet dine oplysninger:
  • I visse tilfælde kan du have ret til, at Presento ApS sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne på almindelig vis ville blive slettet.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger:
  • I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Presento ApS fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen:
  • I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Presento ApS’ behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet:

I visse tilfælde har du ret til at få flyttet dine personoplysninger fra Presento ApS til en anden dataansvarlig, eller at få dem udleveret i et struktureret & maskinlæsbart format. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Presento ApS enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet:

Du har mulighed for at klage over Presento ApS’ behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på telefon: 33 19 32 00 eller på E-mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

Når du besøger denne hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Specifikt er formålet med cookies på vores website:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.
 • Optimering, så vi hele tiden kan forbedre sites struktur og brugervenlighed.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Ønsker du at slette cookies fra din browser? Se da denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google Analytics